Array
(
  [0] => Array
    (
      [VALUE] => RU
      [LINK] => /
      [SELECT] => N
    )

  [1] => Array
    (
      [VALUE] => EN
      [LINK] => /en/
      [SELECT] => N
    )

  [2] => Array
    (
      [VALUE] => KZ
      [LINK] => /kz/
      [SELECT] => Y
    )

)

------
Y
------
/kz/eula/

Қолдану ережелері

Осы Пайдаланушы келісімі (бұдан әрі — Келісім) Adam Smith Conferensec пен жеке тұлға (бұдан әрі — пайдаланушы) арасындағы пайдаланушы туралы ақпаратты (бұдан әрі-пайдаланушы туралы ақпарат) интернет желісіндегі "Еуразиялық фармацевтикалық форумның" сайтында eurasian-pharma.com мекенжай бойынша орналастыру жөніндегі қатынастарды реттейді. Осы Келісімнің талаптарын қабылдаған және пайдаланушы туралы ақпаратты сайтта орналастырған жеке тұлға пайдаланушы болып танылады.

ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ ШАРТТАРЫ:

Пайдаланушы өзінің дербес деректерін ұсына отырып, «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес өзінің дербес деректерін өңдеуге, сақтауға және пайдалануға мынадай мақсаттарда келісім береді:

Жеке деректер Пайдаланушының / Сатып алушының жеке басын анықтауға мүмкіндік беретін кез-келген жеке ақпаратты білдіреді, мысалы:

Дербес деректерді автоматтандырылмаған өңдеу заңнама талаптарының орындалуына байланысты қажет болған жағдайларды қоспағанда, Пайдаланушылардың дербес деректері тек қана электрондық жеткізгіштерде сақталады және автоматтандырылған жүйелерді пайдалана отырып өңделеді.

Компания келесі жағдайларды қоспағанда, алынған дербес деректерді үшінші тұлғаларға бермеуге міндеттенеді:

Өзгерістер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмеген жағдайда, Компания осы қағидаларға біржақты тәртіппен өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Осы Қағидалардың шарттарындағы өзгерістер олар Сайтта жарияланғаннан кейін күшіне енеді.

Пайдаланушы туралы ақпаратты рұқсатсыз көшіруге және пайдалануға eurasian-pharma.com сайтында жарияланған пайдаланушы туралы ақпаратты құқыққа сыйымсыз пайдаланған тұлғалар мен ұйымдар жауапты болады.

Осы Келісім шеңберіндегі кез келген даулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.